ผลวิจัยชี้ เด็กควรเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศตอน 3 ขวบ! เหตุผลเพราะ…?

ผลวิจัยชี้ เด็กควรเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศตอน 3 ขวบ! เหตุผลเพราะ…?

ในโลกปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” นับเป็นภาษาที่สองของทั่วโลก สังเกตได้จากหลายโรงเรียนในบ้านเราเริ่มมีการปรับโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยกันมากขึ้น

(more…)